Byggdagbok 30-Dagars a4
10160008

1 St
ARBETSPLATSDAGBOK för dokumentation av entreprenad. AB 04 anger att entreprenören ska föra dagbok över omständigheter av betydelse för entreprenaden. Uppgifter som förs i dagboken är t.ex påbörjade/pågående/färdiga arbeten - avvikelser/störningar/ändringar samt väderlek, arbetsstyrka m.m. Dagboken skrivs i självkopierande rapportset (original + 2 kopior). Dagboken innehåller även SKYDDSRONDSPROTKOLL för var sjätte dag - Checklista till skyddsronden ingår i dagboken. A4 format.
Rek. pris 326,00 kr
210,96 kr
Ex. Moms  

Byggdagbok 60-Dagars a4
10160013

1 St
ARBETSPLATSDAGBOK för dokumentation av entreprenad. AB 04 anger att entreprenören ska föra dagbok över omständigheter av betydelse för entreprenaden. Uppgifter som förs i dagboken är t.ex. påbörjade/pågående/färdiga arbeten - avvikelser/störningar/ändringar samt väderlek, arbetsstyrka m.m. Dagboken skrivs i självkopierande rapportset (original + 2 kopior). Dagboken innehåller även SKYDDSRONDSPROTKOLL för var sjätte dag - Checklista till skyddsronden ingår i dagboken. A4 format.
Rek. pris 437,00 kr
316,44 kr
Ex. Moms  

Byggdagbok Förenklad 30-dagars a5
10160007

1 St
FÖRENKLAD DAGBOK, 30 dgr, kan föras om entreprenör och beställare överenskommit om detta, annars bör fullständig dagbok användas. Förenklad dagbok skrivs i självkopierande rapportset (original + 1 kopia) och ger anvisningar om vilka noteringar som ska föras, t.ex. påbörjade/pågående/färdiga arbeten - avvikelser/störningar/ändringar m.m. Observera att Förenklad Dagbok inte innehåller noteringsunderlag till att föra Arbetsstyrka eller Skyddsrondsprotokoll. A5 format.
Rek. pris 285,00 kr
158,22 kr
Ex. Moms  

Grundbok a4l
10160001

1 St
Häfte i A4L, 24 uppslag, kombinerad dagbok och huvudbok.
Rek. pris 234,00 kr
130,28 kr
Ex. Moms